POLITIKA PRIVATNOSTI LKS D.O.O.

 

1. DEFINICIJE

 • LKS d.o.o, Braće Mulić 41, 71000 Sarajevo, (u daljem tekstu: „Polaris BiH”, „mi”, „nama”, „naše”, „nas”) označava pravno lice koje upravlja sajtom na veb adresi www.polaris-bih.com
 • Podaci o ličnosti– označavaju podatke koji se odnose na fizička lica koja se u nekom trenutku mogu identifikovati.
 • Korisnik– označava posjetioca našeg vebsajta.
 • Klijent– označava korisnika naših usluga.
 • Podaci o korišćenju– označavaju podatke koje korisnik svojim jasnim prihvatanjem uslova omogućuje da se koriste u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva.
 • Kolačići– označavaju male skupove jednostavnih datoteka koji se čuvaju u veb pregledaču korisnika dok pregleda neki vebsajt.
 

2. O NAMA I KO KONTROLIŠE INFORMACIJE

 • Ova veb stranica je vlasništvo LKS d.o.o, sa sjedištem na adresi Braće Mulić 41, Sarajevo.
 • LKS d.o.o. je registrovana kompanija u Bosni i Hercegovini pod:
 

3. RELEVANTNO ZAKONODAVSTVO

 

4. KO PRIKUPLJA I OBRAĐUJE INFORMACIJE

 • Na osnovu GDPR, svaki korisnik vebsajta ima mogućnost da omogući ili onemogući prikupljanje svojih ličnih podataka.
 • Polaris BiH prikuplja i obrađuje sve potrebne podatke od strane lica koja su dala saglasnost da se njihovi podaci obrađuju, sa jasno navedenom svrhom, na način koji je dozvoljen zakonom.
 

5. SAKUPLJAMO INFORMACIJE NA NEKOLIKO RAZLIČITIH NAČINA:

5.1. KONTAKTIRANJE PRILIKOM KONTAKT FORMULARA ILI NARUDŽBENICE

 • Kada stupite u kontakt s nama putem kontakt formulara, narudžbenice ili putem mejla, lični podaci će biti prikupljeni jedino uz vaš pristanak, tako što ćete označiti da prihvatate politiku privatnosti i pravila politike za korišćenje kolačića, te vas molimo da pažljivo pročitate naše stranice Politika privatnosti (Privacy Policy) i Politika za korišćenje kolačića.
 • Ovi podaci će biti sačuvani i obrađeni isključivo u svrhu odgovora na vaš upit ili stupanja u kontakt sa vama i za povezanu tehničku administraciju. Ovo uključuje vaše ime, adresu elektronske pošte (u daljem tekstu: imejl), broj telefona, lokaciju, opis vaših potreba i sve ostale informacije koje nam proslijedite.
 • Vaši podaci će biti izbrisani na vaš zahtjev, a neće se čuvati nakon što prestane potreba za istim.
 • Na sopstveni zahtjev, imate mogućnost da od nas dobijete svoje podatke koje do tog trenutka o vama imamo sačuvane, i to objedinjene u prenosnoj elektronskoj formi.

5.2. SERVER NA KOME SE HOSTUJE NAŠ VEBSAJT

 • Server na kome je naš vebsajt hostovan održava kompanija AwardSpace i nalazi se u Kiel, Njemačka.
 • Ova kompanija i njen centar za podatke/server imaju sledeće zaštite:
  • zaštita od požara
  • savremeni sistem za rano upozoravanje sa direktnim povezivanjem sa lokalnom vatrogasnom službom
  • specijalni sistemi za zaključavanje vrata
  • dvadesetčetvoročasovne usluge od strane kvalifikovanog osoblja
  • ulaz preko terminala za kontrolu elektronskog pristupa sa ključem transpondera ili prijemnom karticom
  • moderni nadzorni sistem kamera za dvadesetčetvoročasovnim nadzorom pristupnih puteva, ulaza, sigurnosnih sistema za blokiranje vrata i serverskih prostorija
  • DDOS zaštita
  • sertifikat u skladu sa DIN ISO/IEC 27001
  • međunarodni priznat standard za bezbednost informacija
 • Kada posjetite našu veb stranicu, naš veb server beleži podatke o korišćenju, odnosno opšte informacije o vašoj poseti u svrhu broja posete, ali ne prepoznaje i ne snima nikakve individualne informacije o vama. Ne možemo vas lično identifikovati, osim ako nam ne date lične podatke dobrovoljno. Lični podaci se prikupljaju samo ako dobrovoljno objavite takve podatke radi zaključivanja ugovora ili otvaranja računa klijenta.
 • Sav saobraćaj (prenošenje datoteka) između ove veb stranice i vašeg pretraživača je šifrovan i isporučen preko HTTPS-a. HTTPS (eng. HyperText Transfer Protocol Secure) označava internet protokol nastao kombinacijom protokola HTTP s protokolom SSL/TLS. Ovaj protokol omogućava kriptovanu komunikaciju i sigurnu identifikaciju veb poslužitelja mreže (eng. internet service provider, ISP).

5.3. KOLAČIĆI I PRAVILA U VEZI SA PRIKUPLJANJEM PODATAKA PREKO KOLAČIĆA (ENG. COOKIE POLICY)

 • Kad god koristite bilo koju veb lokaciju, mobilnu aplikaciju ili druge internet usluge, određene informacije se kreiraju i prijavljuju, a na vaše odobrenje prilikom prihvatanja uslova. Isto važi i kada posjetite veb stranicu Polaris BiH.
 • Evo nekih vrsta informacija koje sakupljamo:
  • kao i većina veb sajtova, ovaj sajt koristi Google Analitics (GA) za praćenje interakcija korisnika. Koristimo ove podatke za utvrđivanje broja posjeta, odnosno korisnika koji koriste naš sajt, kako bismo razumjeli njihove potrebe i kako bismo upotpunili korisničko iskustvo.

6. ONO ŠTO ZNAMO O VAMA

 • Prikupljamo samo informacije za koje nam date svoj pristanak.
 • Na primjer, ne znamo vašu adresu e-pošte, osim ako nam ne pošaljete putem imejla ili formulara. Ove podatke koristimo samo unutar naše kompanije i nećemo ih prodavati ili distribuirati drugim licima.
 • Ako ste nam dali svoju imejl adresu, ali ne želite da primate nikakvu korespondenciju od nas u budućnosti, imate mogućnost da nas kontaktirate preko imejl adrese info@polaris-bih.comkako biste se odjavili ili zahtjevali da vaši podaci budu uklonjeni.
 

7. KOLIKO DUGO DRŽIMO VAŠE PODATKE

 • Zadržavamo vaše informacije samo onoliko koliko nam je potrebno da vam pružimo uslugu i ispunjavamo svrhe opisane u ovoj politici.
 • Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka.
 

8. OBRAĐIVANJE PODATAKA OD STRANE TREĆIH LICA

 

9. NEOVLAŠĆENI PRISTUP BAZAMA PODATAKA

 • Ukoliko dođe do bilo kakve povrede ili nezakonitog upada u bazu podataka našeg sajta ili sajta bilo koje treće strane s kojom sarađujemo a koja obrađuje podatke, o tome obaveštavamo nadležna lica i organe u roku od 72 sata od takve povrede ako se s pouzdanošću potvrdi da su podaci o ličnosti koji su se nalazili u toj bazi ukradeni.
 

10. IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

 • Polaris BiH može izmeniti ovu politiku privatnosti po potrebi. Ova politika privatnosti razvijena je sa poslednjim ažuriranjem 06. aprila 2020. godine.
 • Polaris BiH zadržava pravo izmjene ove politike privatnosti po potrebi, kako bi se pridržavala i bila u skladu sa izmjenama i dopunama u zakonima i propisima.
 • Nećemo eksplicitno obavještavati naše klijente ili korisnike veb stranica o ovim promjenama. Umjesto toga, preporučujemo da povremeno provjeravate ovu stranicu za bilo kakve promjene politike.
 • Ako smatrate da se Polaris BiH ne pridržava ove politike privatnosti, molimo vas da kontaktirate s nama putem detalja na našoj stranici Kontakt.
  Usvojeno u aprilu 2020. godine.